اخبار

غذاهای خشبی (علف ها)

غذاهای گوناگونی در دسته ی مواد خشبی قرار می گیرند. همه ی این غذاها منابع خوبی از فیبر هستند که حیوان برای هضم مناسب غذا و سالم ماندن به آن نیاز دارد. هر چه گیاه بالغ تر باشد فیبر بیشتر و قابلیت هضم کمتری دارد. مهم ترین غذاهای خشبی عبارتند …

بیشتر بخوانید »

ساختار جیره‏ ی گاوهای شیری

گاوها و گوساله های شیری بسته به سطح تولید و مرحله ی رشد جیره های گوناگونی دارند. در همه ی این جیره ها غذاهای خشبی اهمیت ویژه ای دارند. در کنار غذاهای خشبی مواد متراکم نیز به کار می روند که مقدار آنها بسته به نیاز حیوان فرق می کند.. …

بیشتر بخوانید »

تلقیح مصنوعی در گاوهای شیری

تلقیح مصنوعی روشی است که اسپرم از گاو نر گرفته می شود تا در زمان لازم به طور مصنوعی توسط مامور تلقیح به دستگاه تناسلی گاو ماده منتقل شود تا حیوان ماده بارور گردد. تلقیح مصنوعی در مقایسه با جفت گیری طبیعی دارای مزایا و معایبی است که به اختصار …

بیشتر بخوانید »

مقابله با تنش گرمایی در گاوهای شیری

استرس گرمایی یکی از مشکلات عدیده ای است که دامداران خصوصاً، دامدارانی که در مناطق گرمسیر حضور دارند با آن مواجه هستند. بهترین دما برای گاو شیری 5 الی 25 درجه سانتیگراد است. موقعی كه دما از این حد بالاتر رود كوشش گاوها برای نگهداری دمای بدن در حد نرمال، …

بیشتر بخوانید »

تنظیم پروتئین جیره گاوهای شیری

تنظیم پروتئین جیره گاوهای شیری برای عملکرد بهینه گاو شیری ضروری است، چون پروتئین یک ماده مغذی گران قیمت است که خوراندن بیش از حد آن افزایش هزینه مالی و افزایش عملکرد متابولیسمی را در بر خواهد داشت. پروتئین یک ماده مغذی گران قیمت است اما مصرف آن برای عملکرد …

بیشتر بخوانید »

نکاتی پیرامون خوراک دام و نحوه خوراک دادن به گاوها

یک راهنما برای تولید موفق، غذای مناسب برای گاو است. هزینه غذا بیشترین بهایی است که برای نگهداری گاو باید پرداخت.فهم مراحل هضم نشخوارکنندگان وغذای اصلی آنها، نیازمند غذا دادن و مدیریت خوب است. دستگاه گوارش: گاو متعلق به طبقه نشخوارکنندگاه است. علاوه بر گاو، گوسفند، بز و آهو نیز …

بیشتر بخوانید »